Volg ons op: 
𝕏
 

Historie en Achtergrond

 

Oprichting

In 2004 vonden een aantal enthousiastelingen van de KWS dat het mooi is dat de KWS een aantal grote sponsoren had, maar zij onderkenden dat er toch ook een groot aantal bedrijven uit de regio waren die de KWS en haar activiteiten een warm hart toe droegen. De heren Mark Tromp, Johan de Visser, Ko Otte, Gerlof van der Werf en Jaitie Dijkstra waren van mening dat een sponsorgroep, gericht op netwerken, een mooie aanvulling zou zijn op de grotere sponsoren. Het idee was om op deze wijze ook geld bij elkaar te brengen, om bepaalde investeringen te kunnen doen, die anders voor de KWS niet mogelijk zouden zijn geweest. M.a.w. men richtte Het Zakelijk Gezeilschap der KWS op, kortweg Het Gezeilschap.

 

Ledenbestand

Samen met de bedrijven die de KWS al ondersteunden, startte Het Gezeilshap met ongeveer 7 à 8 (MKB) leden / bedrijven. In de beginjaren groeide dit aantal tot ongeveer 15 leden. Ook de (sub)sponsoren traden toe tot Het Gezeilschap en werden er meer bedrijven geworven om lid te worden. Een van de eerste activiteiten van Het Gezeilschap was een bezoek aan sub-sponsor Sonnema Berenburg in Bolsward en aansluitend een bezoek aan Okkinga Communicatie, ook in Bolsward. Leden namen een introducé mee. Het aantal bedrijven groeide daarna gestaag door tot een aantal van 20. Sinds een aantal staat de teller op ruim 50 leden.  Het Gezeilschap vormt binnen de zeilsport een uniek netwerk dat door de KWS is omarmd als een volwaardige subsponsor.

 

Rechtspersoon

Het Gezeilschap is qua rectspersoon een stichting, met 5 bestuursleden. Een Stichting kan formeel geen leden hebben. Echter, de deelnemende bedrijven worden gezien als leden. Jaarlijks is er een vergadering, waar het bestuur verantwoording aflegd voor het gevoerde beleid en financiën. Ook worden de plannen / projecten en evenementen aangekondigd.

 

Projecten en activiteiten

In de afgelopen jaren heeft Het Gezeilschap o,a, een bijdrage kunnen leveren aan de aanschaf van  'aangepaste' zeilboten, zodat nog meer mensen, in het bijzonder mensen met een beperking, kennis kunnen maken met de zeilsport. Ook is er geld beschikbaar gesteld voor o.a.: een lift in het wedstrijdcentrum, een jeugd-wedstrijdboot, Hart en Zeil (een vaar- en zeilevenement voor jonge hartpatiënten uit het gehele land) en de aanschaf van een Evac-chair. Ook is er een bijdrage gedaan voor de aanschaf van 30 nieuwe wedstrijdboeien. 

 

Contact

Zakelijk Gezeilschap
Postbus 100
8600 AC Sneek


06-20154890 (E. Dijkstra)

06-51086208 (P. Hibma)

ofni.[antispam].@zakelijkgezeilschap.nl

Promotie Zakelijk Gezeilschap

Het Zakelijk Gezeilschap der KWS is een sponsorgenootschap van ondernemende leden die de zeilsport, en dan met name de KWS in het bijzonder, een warm hart toedragen.

Het Gezeilschap bestaat op dit moment uit meer dan 50 ondernemers. De leden komen tot vier of vijf keer per jaar bijeen in een informele en gezellige setting. Iedere keer bewijst een bijeenkomst weer een groot succes te zijn. Een kleurrijke groep ondernemers die hun sportpassie combineren met het eigen bedrijf door ondersteuning te bieden aan de watersport.  Een groot deel van de inkomsten van Het Gezeilschap komt namelijk rechtsreeks ten goede aan de KWS en de zeiljeugd in het bijzonder.